This is a Lystiwiki
  • View:

OPH-materiaalit

Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden ohjaus

Hankkeiden ohjaus ja avustuksen ja käytön raportointi

Hyvät käytännöt

Onnistuneen hankkeen ainekset

Ohje valtionavustuksen käyttäjille

Väliselvitys- lomakepohja 31.8.2015 mennessä

Loppuselvitys 28.2.2017 mennessä

Selvityslomakkeen täyttöohje

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.