This is a Lystiwiki
  • View:

Hanketavoitteet ja loppuarviointikooste 2016

Vuoden 2016 aihealueita ja loppuarviointikooste

Vuodenvaihteen molemmin puolin 2015-2016 perehdyttiin tabletlaitteisiin ja niiden käyttömahdolisuuksiin chromebook-laitteiden täydentäjinä.

Vuoden 2016 kevät oli rauhoitettava opetussuunnitelmatyöskentelylle. Kevätkaudella jatkettiin vertaistutorointia l. " vierihoitoa" opettajien oman aktiivisuuden ja halun mukaan. Opetussuunnitelmatyöstä huolimatta luokissa edistyttiin ja wikin käyttötaidot rutinoituivat. 5. luokkalaiset valmistautuivat kesän digikasvioiden keräämiseen ja heidän kanssaan harjoiteltiin niin slides- esitysten kokoamista kuin omien kuvien tallettamista Driveen ja omien kuvien käsittelyä tulevaa digikasviota silmällä pitäen. 

Kevään aikana käynnistyi myös kummiluokka-apu ja koordinaattorin oman luokan oppilaat kävivät avustamassa monessa luokassa erilaisissa projekteissa. Näin luotiin käytänteitä oppilastutorien käytölle.

Syyskausi 2016 käynnistyi ripeästi ja monen luokan syksy alkoi sekä uuden opetussuunnitelman innoittamana että jo opittujen työtapojen turvin ilmeikkäästi. Selkeät tehtävähaasteet vauhdittivat tieto-ja viestintätekniikan työskentelyä. Kouluun saatiin lisää oppilaslaitteita ja mielissä kypsyneitä idoita päästiin toteuttamaan. Aika ajoin syksyn kuluessa oppilaslaitteilla oli niin suuri kysyntä, että kaikille halukkaille ei enää laitteistoja riittänyt. 

Joulun myötä kouluun saatiin vielä 20 kpl erä chromebookeja, joiden varaaminen sujuu sutjakkaasti jaettujen kalentereiden avulla.  Hanke päättyy, uuden koulukampuksen rakentaminen, arviointiviikot ja uudet käytänteet värittävät alkavaa vuotta. Hankituilla taidoilla on mukava jatkaa haasteitten vastaanottamista. 

Hyväksi havaittu vertaistutorointi saa jatkoa hallituksen kärkihankerahoituksen turvin ja VERTAISLOIKKA jatkuu.

Loppuarviointikooste ryhmäkeskusteluista

Tehtävä: Arvioikaa, miten tieto-ja viestintätekniikka näkyy luokkanne arjessa ja työssä, oppilaiden tekemisessä ja tuotoksissa

Eheyttäminen, kokoaminen, tarpeisiin soveltaminen:

Wikiin on helppo koota oppiaineen tai aihepiirin materiaalipankki, joita oppilaat voivat hyödyntää sekä ennen että jälkeen kyseisen asian läpikäymisen. Oppilaat voivat omilla tuotoksillaan kasvattaa ja virkistää asiasisältöjä. Wiki luo mahdollisuuden eriyttää (lisämateriaali nopeille ja tukimateriaali sitä tarvitseville). Wikialustaa on käytetty käännetyn luokkahuoneopetuksen apuna, videot tai materiaalit on jaettu ennakolta tutustuttavaksi ja ne ovat jälkeenpäin käytettävissä opiskelun ja kertaamisen tueksi. Wikin avulla muuten sirpalemaiseksi jäävä muu hyvä oppimateriaali saadaan eheytettyä osaksi opetusta. Oppilaiden monilukutaito ja arviointitaito kehittyvät luontevasti.

Verkon sisällöt:

Wikin avulla opettaja voi hallita netin sisältöä ja valita oppilaille turvallisia sisältöjä ja opettaa hyviä käytänteitä. Verkkomateriaalin luonne ja käytettävyys avautuvat. Wikiin voi sisällyttää opetukseen liittyviä osia, oppilaiden omatoimiseen työskentelyyn liittyviä asioita tai linkkejä ja kiinnostavia nettisivustoja. Tällaisia ovat esimerkiksi youtube-videot, erilaiset netin lastensivustot ja pelisivut (matematiikka ja äidinkieli). Oppiaineiden sähköisiin materiaaleihin oppilaiden helppo päästä luokan wikin kautta.

Linkit sekä upotukset ovatahkerasti työskentelyssä mukana: pelejä, kuvia, videoita, slideja, verkon resursseja. Muilla verkon välineillä tehtyjä harjoituksia ja koosteita kootaan wikeihin näkyviin. Muita käytössä olleita upotettavia tai linkitettäviä tuotoksia on on syntynyt mm Padlet, Kahoot, Quizlet, AnswerGarden, Storybird- sovellusten avulla. 

GSuite for Education-palvelut ja Classroom tehtävät :

Google- ympäristö toimii luontevasti, classroom toimintoja kehitelty ja ne ovat jo osin toiminnassa. Lomakkeita on upotettu vastattavaksi suoraan wikistä. Kyselylomakkeita esim. läksyjen kuulustelua tai itsearviointia varten on jaettu wikialustan kautta käytettäviksi.  Sähköisten vihkojen idea osittain käytössä ja kehitteillä. Tuotosten julkaiseminen wikissä helpottaa oppilaiden tutustumista toistensa töihin ja yhteistä arviointia. Paljon on julkaistu jo esimerkiksi kuvatallenteita ja slides-tyyppisiä tuotoksia.

Pelit ja pelillisyys:

Wikin kautta oppilaiden on helppo löytää sopivia pelejä (opettaja on valikoinut pelit etukäteen). Oppilaat ovat motivoituneita wikiin linkatuista peleistä. Pelit sijoittuvat wikin sivuilla näkyväksi ja luontevaksi osaksi opeteltavaa asiaa.

Käytössä on ollut matikkapelejä,maantietopelejä, tunnistamistehtäviä, oppimateriaalien tuottajien peleja, musiikin teoriaan liittyviä pelejä

Harjoittelu ja opettelu, testit ja kokeet:

Sisään- ja uloskirjautumisen harjoittelu ja opettelu. Käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön opettelu. Näppäintaitojen harjoittelu, sanojen, lauseiden ja tarinoiden kirjoittaminen. Kuvan hakeminen ja lisääminen omille sivuille.

Harjoituksia suoraan wikiin kirjoittaen, wikin oman tekstieditorin käytön opettelua, näppäinkomentojen käyttöä ( wiki +chromebook) ,  oman kuvan siirtoa, linkittämistä, koon muuttamista, oman videon upotusta aluksi opettajan johdolla, copy/paste –toimintoja. Kuvan jakamisen oikeuksiin tutustumista, lähteen merkitsemistä.

Käsityön prosessin taltiointia joko suoraan wikiin tai työn asettamista näytteille wikissä ja esittely wikiin kirjoittaen. Omia kirjoitelmia, runoja ja  erityyppisiä asiatekstejä ja luovia tekstejä ja tuotoksia suoraan wikialustalle. Pieniä kyselyitä wikin omilla työkaluilla. Itse hankitun tiedon jäsentämistä.

Testejä ja kokeita upotuksina ja GSuite for Education välineitä ja linkkejä hyödyntäen. 

Kollegiaalinen tuki ja sijaistuki:

Kaikille sopivan materiaalin jakamista toisille opettajille. Keskustelun kautta on jaettu paljon vinkkejä. Toisten wikeistä on saatu vinkkejä ja ideoita oman ryhmän kanssa työskentelyyn. Ohjeiden antaminen sijaiselle on helpottunut. Kotoa käsin voi laittaa ohjeet ja linkkejä. Sijaistunnukset tehty. Muiden luokkien wikeistä on saanut hyödyllisiä vinkkejä. Kollegiaalinen vierihoito on ollut tärkeää taitojen opettelussa.

Vuorovaikutus ja osallistaminen oppilasryhmän kesken, vuorovaikutus kotien kanssa:

Oppilaat kommentoivat ja tykkäilevät toisten tuotoksista. Viestikenttään kirjoitetaan paljon moikkauksia ja tervehdyksiä. Huoltajat käyvät tykkäilemässä. Vanhempien omilla sivuilla keskustelua kasvatuksellisista kysymyksistä, ajankohtaisten artikkkeleiden jakoa, kasvatuskumppanuuden jakamista. Vanhemmat eivät kuitenkaan osallistu monen opettajan mielestä riittävästi. Lapset ovat innokkaita ja keskustelevat ja opettelevat arvioimaan toistensa töitä ja kannustamaan toisiaan.

Pehmeä tiedottaminen:

Opettaja voi kertoa luokan kuulumisista wikissä ja pitää huoltajia mukana koulun arjessa.  Tiedotuskanavana käytössä, pehmeä ja arkinen tiedottaminen wikin kautta. On käytetty positiivisen palautteen antamiseen ryhmälle sekä kasvatukselliseen ohjaamiseen. Vanhemmat ovat myös antaneet palautetta toisinaan, esim. esiintymisten jälkeen. Oppilasryhmän muistutetaan arkisissa asioissa, tiedotetaan esim.liikuntapaikoista, ajoista ja välineistä. Oppilaat muistuttavat ja tiedottavat toisilleen myös oma-aloitteisesti. Pysyväisluonteisten tiedotteet löytyvät wikistä, kuten vanhempainiltojen koosteet. Päivittäiset läksy- ja tehtäväohjeet, koealueet ja ohjeet kokeisiin valmistautumiseen kirjataan usein wikiin. Luokan omien tapahtumien suunnitelu tapahtuu wikin välityksellä.

Toiminnallinen näkymä kouluun, tuotosten näkyminen:

Oppilaiden tuotosten dokumentointi wikissä. Retkien dokumentointi ja koulun toiminnan tuominen näkyväksi huoltajille. Leirikoulukuvia reaaliajassa. Kuvis-ja käsitöiden kokoaminen näytille, valokuvien ja pienien videoiden taltioiminen opetushetkistä, esiintymisistä. Kalenterivuoden seurantaa wikissä. Lukudiplomitöitä. 

Monimediainen tuottaminen:

Oppilaat ottavat kuvia ja kirjoittavat niistä omia tekstejä, multimediatuotoksia  tehdään luokkien kanssa aktiivisesti. 

Tiedon rakentelu:

Valikoitujen lähteiden jakaminen wikissä. Tiedon etsintä valikoidusta materiaalista. Erilaisten tehtävätyyppien tuotosten koostaminen samalle wikisivulle.

Mielessä aina jaksoa suunnitellessa: miten hyödyntäisin tässä sekä wikin että googlen palvelut hyvin. Minkä osan voisimme taltioida muulla tavoin tehdystä, jotta kokonaisuus rakentuu ehjäksi ja kiinnostavaksi.

Sosiaalinen media wikissä:

Omien mielipiteiden esiin tuominen wikissä ja niistä keskustelu yhdessä luokassa. Keskustelun sävyyn ja sisältöön on kiinnitetty huomiota.  Kannustavaa ja apua sekä ideoita tarjoavaa kommentointia yritetään kehittää. Kysyminen ja vastaaminen arkisissa ongelmissa toimii jo hyvin. Luokan oma vastuullisuus ja tehtävien jakaminen näkyy myös verkossa.

 

HANKEPALAUTETTA HANKETIIMILLE

Olemme tyytyväisiä siihen, mitä olemme hankkeen kautta saaneet työhön. Konkreettisiin vinkkeihin on ollut helpompi tarttua ja erityisesti se, että on menty askel askeleelta  asioissa eteenpäin, on koettu koko porukassa hyvänä.

Koulussa on ollut matala kynnys neuvojen kysymiseen ja rohkeutta tarttua uusiin asioihin.  Paljon on opittu viimeisen kahden vuoden aikana! Taidot ovat kehittyneet, on rohkeutta ottaa uusia sovelluksia käyttöön.

Wikialusta on hyvä, tarpeellinen ja hyödyllinen. Wikistä ei haluta luopua; työrutiineja syntynyt. ​​​​​​​Googlen palvelut rinnalla ehdottoman hyvät!

KIITOS! Paljon on vaatinut työtä kouluttajilta ja koulutettavilta. Toisinaan vaativaa, kun on hirmuinen määrä tietoa omaksuttavaa ja opittavaa; nopea tahti ei aina helpota tilannetta.

Toivomme enemmän aikaa tietotaitojen henkilökohtaiseen kehittämiseen, sekä pidemmän tähtäimen johtoajatusta teknologian tulevaisuudesta.

Katoaviin ja hetken kuplassa elävään teknologiaan pienempi fokus, ja polarisoidaan koulutus aikaa kestäviin tvt- taitoihin.

​​​​​​​

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.