This is a Lystiwiki
 • View:

Hanketavoitteet ja tulokset syksy 2014

Määrälliset tavoitteet syksy 2014

Wikihankkeen tavoitteet konkretisointiin määrällisiksi tavoitteiksi seuraavasti:

 1. Syyslukukauden aikana jokainen Keskustan koulun perusopetusryhmää opettava opettaja tai aineryhmiä opettava aineenopettaja ja erityisopettaja avaavat wikin vanhemmille ja vähitellen myös oppilaille. Yläkoulussa pyritään liikkeelle innostuneiden opettajien ryhmän voimin.
 2. Opettaja laatii omista lähtökohdistaan  henkilökohtaisen oppimissuunnitelman, jonka neljään tavoitteeseen pyrkimiseen hän sitoutuu (http://goo.gl/forms/Pr4uuC1nta) syyslukukauden aikana.
 3. Syyslukukauden päättyessä koulussa on  esi-ja alkuopetuksen ryhmissä  7 ryhmäkohtaista wikiä, joiden jäseninä ovat lasten vanhemmat.
 4. Alkuopettajat ovat jäseninä toistensa wikeissä 7 opettajaa  x 7 wikissä
 5. Oppilastyöskentelyyn alkuopetuksessa luodaan yksi tunnus, jota kaikki luokan oppilaat voivat käyttää
 6. Luokkien 3-6- opettajat avaavat opetusryhmälleen wikin, kutsuvat wikiin sekä vanhemmat että oppilaat jäseniksi.
 7. Syyslukauden päättyessä kaikilla perusopetuksen alaluokilla toimii opetusryhmän oma wiki jäsenistöineen, 11 perusopetusryhmän wikiä +2 pienryhmää +2 erityisopettajan wikiä.
 8. Syyslukauden aikana luodaan  englannin opetuksen wiki, 5 opettaja-ylläpitäjää. Alkuvaiheessa  jäsenryhmät muodostetaan oppilaista ja wikisisältöjä upotetaan tarpeen mukaan opetusryhmien omiin wikeihin, jotta aineisto on myös kotien nähtävillä.
 9. Opettajat ovat jäseninä toistensa wikeissä,  ylläpitäjinä ainakin oman luokkatasonsa wikeissä sekä niissä wikeissä, joiden perusopetusryhmän oppilaita  opettaja jossain oppiaineessa opettaa
 10. Tukea saavat oppilaat liitetään myös erityisopetusta antavien opettajien wikien jäseniksi
 11. Wikistöön luotu Opewiki  otetaan tehokkaamman tiedonvälityksen ja keskustelun välineeksi.
 12. Opewikin omistaja-ylläpitäjiä ovat rehtori ja koulusihteeri yhdessä, mutta Opewikin sisällöstä, keskustelun avoimuudesta  ja sisällön karttumisesta vastaa koko opettajakunta.

Tavoitteet ja tulokset

Tavoitteet vs tulokset syyslukukausi 2014

 

1. Perusopetusryhmiin (19) on perustettu syyslukukauden lopussa 2014  17 wikiä.

2. Opettajat ovat valinneet omista lähtökohdistaan neljä oppimistehtävää. Niitä on tehty yhdessä hanketiimin kanssa.

3. Alkuopetuksen opetusryhmiltä puuttuu syyslukukauden lopussa kaksi wikiä, mihin on vaikuttanut syyslukukaudella luokista puuttuneet välineet. ( Opetus väistötiloissa homeremontin vuoksi)

4. Alkuopetuksen opettajat eivät vielä ole kaikki ristiin toistensa wikien jäseninä.

5.Alkuopetuksessa wikistön jäsenet muodostuvat lähinnä vanhemmista. Kaksi alkuopetusluokkaa on ottanut jäseniksi myös oppilaat.

6. Kaikilla 3.-6. luokkien perusopetusryhmillä on omat wikit. Kaikissa perustetuissa wikeissä jäsenistö muodostuu oppilaista ja  vanhemmista sekä luokkaa opettavista opettajista ja avustajista. Kolmannen luokan oppilailta puuttuu vielä sähköpostitunnuksia.

7. Erityisopettajat ovat perustaneet osa-aikaista erityisopetusta (2) varten yhden wikin. Pienryhmissä (2) on yksi wiki, mutta käyttö on vähäistä.

8. Englannin opetukselle on luotu oma ainewiki. Ainewikistä on upotettu läksysivu kunkin perusopetusryhmän omaan wikiin. Englanninopetuksen wikiä ylläpitää lähinnä yksi opettajista. Englanninopetuksen wikin oppilasjäsenet on ryhmitelty luokittain. Vanhemmat pääsevät englannin opetuksen wikiin oppilastunnuksilla ja näkevät läksy-ja koetiedotteet opetusryhmän omasta wikistä omilla tunnuksillaan.

9. Opettajat ovat osittain toistensa wikien jäseninä. Opettajat tiedottavat ja viestivät ajankohtaisista asioista/muutoksista myös niiden luokkien wikeissä, joiden oppilaita he opettavat. Luokanopettajapuolella oppiainesisältöjä tuotetaan myös ns. vaihtotunneilla opetettavan luokan wikiin. Aineenopetuswikeissä tehdään yhteistyötä ainewikin sisällä.

10. Tukea saavat oppilaat eivät vielä ole erityisopettajan ryhmissä.

11. Opewikin käyttö on lisääntynyt osittain olosuhteiden avittamana. ( Opetusta on ollut seitsemässä eri opetuspisteessä homeremontin vuoksi)

12. Opewikin ylläpito on järjestäytymätöntä. Mahdollisuuksia ei riittävästi hyödynnetä.

 

 

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.