This is a Lystiwiki
  • View:

Hankekuulumisia 2014

Wikikäyttöämme ohjaavia käyttösopimuksia ja periaatteita

10.1.2014

Wikistön rakentuminen

Koulujemme wikistöt on luotu yhteisen domainin taakse ja ne luovat yhdessä ns. enterprise- wikistön. Käytämme Purot.net- palvelua. Käyttäjät kutsutaan sähköpostitse tai heille luodaan käyttäjätunnukset ylläpidon toimesta. Palveluntuottajalla on  valmiudet tuoda myös koulujen hallintajärjestelmästä käyttäjiä wikistöön.

Saman domainin alla olevat wikit näkyvät käyttäjän wikilistauksessa. Wikilista muodostuu kullekin käyttäjälle sen mukaan, missä wikeissä hän on jäsenenä. Saman domainin alle ryhmiteltyihin wikeihin käyttäjä tarvitsee ainoastaan yhden käyttäjätunnuksen ja siten esimerkiksi opettajan tai vanhempien, joilla on oppilaita useammilla luokilla on yksinkertaista siirtyä wikien välillä. Sama koskee tietenkin myös oppilasta, jonka on helppo siirtyä opettajien ylläpitämistä wikeistä toiseen kirjautumatta joka kerran uudelleen.

Pidämme wikimme lähtökohtaisesti suljettuina, koska wikien jäsenistöstä huomattavan suuri osa on alle 13- vuotiaita. Wikien oikeudet ja suojausasetukset asetetaan ryhmäkohtaisiksi siten, että wikin sisällä voidaan vielä kohdentaa oikeuksia ja näkyvyyttä. Tämä mahdollisuuden myötä wikien yksittäisillä sivuilla voidaan ohjeistaa tai eriyttää opetusta tai oppimateriaalia jopa yhdelle oppilaalle tai rajata sisällön näkyvyys koskemaan esimerkiksi vain vanhempien ryhmää.

Wikit rakentuvat alakoulun puolella luokan omiksi wikeiksi, jolloin wikin sisälle luodaan oppiaineeseen ja aihekokonaisuuksiin liittyviä sivuja alasivuineen. Aineenopetuswikit rakentuvat oppilasryhmäkohtaisten sivujen ryhmistä alasivuineen siältäen myös kaikille tarkoitettuja sivuja.

Oppilaitten/ oppilasryhmien oma tuottaminen sisällytetään wikien sisään omille alasivuilleen. Erillisiä wikejä ei perusteta jokaista aihekokonaisuutta varten erikseen, mutta koulun tasolla wikistöön luodaan myös aihepiiriwikejä.

Wikien hallintatyökalut ovat helposti omaksuttavia ja ylläpitotyö on vaivatonta. Opettajan mahdollisuudet hallita wikiä julkaisualustana ja sosiaalisen median välineenä ovat hyvät.

Wikistö ja pilvipalvelut

Wikit mahdollistavat jäsenten aktiivisen roolin sisällöntuottamisessa. Perinteisistä wikeistä poiketen ( esim. wikipedia) wikimme toimivat aktiivisen, ajankohtaisen ja elävän prosessin ja sosiaalisen median alustoina. Luokka- ja oppiainewikeihin ei kerrytetä loputtomasti sisältöä.

Wikistöstä siirretään oppimisprosessin jälkeen kausittain tuotoksia pilvipalveluun. Näin wikistöt pidetään tuoreina ja elävinä. Pilvitallennuksen avulla oppilas pääsee vähitelleen työstämään myös omaa portfoliotaan. Pilvitallennuksesta voidaan myös linkittää tai upottaa kulloinkin prosessoitavaa materiaalia ja liikkua linkkien avulla wikialustan ja pilvipalvelujen välillä. Pilvitallennuksena käytämme Googlen palveluja ja olemme liittyneet myös Googlen classroomin käyttäjiksi.  

Ikkunoita koulun arkeen

Yhtenä hanketavoitteenamme on kutsua vanhemmat tutustumaan koulun arkeen verkon välityksellä. Tavoitteenamme on avata opiskelua, oppimisprosesseja ja työtapoja ja tehdä koulunkäynnin seuraamisesta helpompaa ja mielekkäämpää. Haluamme myös antaa vanhemmille mahdollisuuden verkottua ja olla yhteydessä toisiinsa ja kouluun sillä hetkellä kuin se kullekin on helpointa. Haluamme tiedottaa kouluun, läksyihin ja tapahtumiin liittyvistä asioista siinä yhteydessä, jossa oppimateriaali ja tuotoksetkin ovat esillä. Haluamme myös, että vanhemmat ovat se ensimmäinen joukko, jonka kanssa otetaan askeleita kohti julkisuutta. Wikialustan verkkokeskustelu- mahdollisuus toimii hyvänä sosiaalisen median kanavana ja jokaisella jäsenellä olevat muokkausoikeudet tekevät mahdolliseksi sisällön tuottamisen mahdolliseksi myös vanhemmille. 

Wikit näkyvät siis jäsenistölle, jonka muodostavat luokan oppilaat, vanhemmat ja koulun muu henkilökunta. Wikeissä on sisältöjen ohella luokan ja opetusryhmän keskinäistä viestinvaihtoa. Suljettu ympäristö antaa vapautta keskustelun sisällöille. Samoin on helpompi sopia kotien kanssa esimerkiksi siitä, mitä kuvamateriaalia tai tuotoksia wikeissä voidaan jakaa.

Domain-nimemme tausta

Koulumme wikistössä lystiwiki.fi on muutama julkinen wiki. Hankkeen tavoitteita ja tuloksia ja wikialustaa sekä käytöstä kertyneitä kokemuksia avataan tässä wikissä. Lystiwiki sana on johdannainen koulumme paikasta Parkanossa Lystinmäellä. Koulumme proosalliset nimet Keskustan koulu ja yhteiskoulu eivät identifioituneet ytimekkääksi domainiksi. Niinpä alakoulun sijoituspaikka, koulun tiedotuslehti Lystilipas ja nimiehdotus saivat johdattaa wikistöllemme oman domainin.

Lystikkyyttä on kylläkin karistanut niin monelle muullekin koululle tuttu ongelma- home. Olemme palanneet vuoden 2015 alusta remontoituihin tiloihin. Haasteellinen syksy seitsemässä eri opetuspisteessä on takana. Toisaalta verkkoyhteyksien tarve on myös edesauttanut kulkemaan polkua teknologian mponipuolisempaa käyttöä kohti. Erityisesti OPEWIKIMME käyttö kasvoi remontin aikana.

Kunhan pääsemme asettumaan taas taloksi, saamme verkkoyhteydet toimimaan, välineet käsille ja arjen sujumaan, toivomme että ennätämme tuoda tähän wikiin myös tuntemuksia ja havaintoja wikimaailmastamme.

Arja Pihlaja

Wikeistä vauhtia, hankekoordinaattori

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.